top of page

Acerca de

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård är ett begrepp där man säkert och effektivt strävar efter att få ett vackert och hälsosamt leende. Genom att kombinera vetenskap om material, färg, form och olika tekniker kan man skapa naturliga och tillfredsställande resultat. Det är en del av tandvården där läran om ansiktet, bettet och tänderna kombineras.

Tack vare estetisk tandvård kan man skapa nya och vackra leenden. Några exempel där estetisk tandvård är tillämpningsbar kan vara snedställda tänder, mörka tänder, missprydande fyllningar och andra defekter. Kunskap kring moderna material och metoder ger oss möjligheten att skräddarsy en personlig lösning för Dig för att tillgodose Dina önskemål. Resultatet blir ett vackert leende!

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page