top of page

Acerca de

Protetisk tandvård

Om tänderna har lagats för många gånger eller rent av gått förlorade, kan man ersätta eller korrigera tänderna och tandluckor med protetisk behandling. Det finns en rad olika moderna lösningar att ersätta tänder beroende på Din tandstatus och Dina estetiska önskemål.
 

Fasader

En behandling där man ger tanden en ny yta med porslin, ett slitstarkt och mycket vackert material. Fasaden limmas till tandytan och ger en mycket stark bindning. Man försöker alltid att slipa så lite som möjligt på tandens emalj och med dagens material och tekniker går det att få väldigt tunna och vackra fasader.
 

Kronor

Tänder som har lagats flertalet gånger och har stora defekter eller som rentav gått sönder kan behöva en krona om man bedömer att en lagning inte räcker till. Det finns olika utformningar på kronor och det är tillståndet på tanden som avgör vilken krontyp som är mest lämplig. I dagens moderna tandvård använder man nästan uteslutande metallfria keramiska kronor – dessa har fördelen att vara mycket naturliga och hållbara samt vävnadsvänliga att ha i munnen.
 

Broar

Om en tand går förlorad eller saknas kan den ersättas med en bro. En bro blir oftast förstahandsvalet om tänderna på var sida av tandluckan är lagade. När man utför en tandburen bro måste tänderna slipas ner varefter en tandtekniker skapar en individuellt anpassad bro som sedan cementeras på plats. Bron och den ersätta tanden ser ut och känns som vanliga egna tänder.
 

Implantatburen Protetik

Om Du saknar en eller flera tänder, kan en fastsittande krona eller en bro på tandimplantat vara en mycket bra lösning. Behandlingen utförs under lokalbedövning och majoriteten av våra patienter har efter operationen uttryckt att operationen gått smidigt till.
Tandimplantat är förstahandsalternativet där man ersätter förlorade tänder där angränsande tänder till tandluckan är helt friska.
 

Proteser

Det finns både hel- och del-proteser vilka ersätter små tandluckor eller hela käkar. De förekommer i olika material beroende på vilka tänder det är som skall ersättas. En protes sitter inte helt fast utan tas ut ur munnen för daglig rengöring.

bottom of page